دلم خیلی شکست منم حالشو گرفتم

یه بار یه بنده خدایی جلو شوهرم اون اوایل عقدم دعوا راه انداخت؛ جلو شوهرم خوردم کرد هرچی دلش خواست گفت
منم متقابلا جوابشو دادم
اون دل منو شکوند منم دل اونو دوتامون از خجالت هم در اومدیم.
بعدم رفت پشت سرم همه جا دروغ گفت …

حالا یه چیزی مثه خوره افتاده به جونم و عذاب وجدان دارم
درسته مقصر اون بود و کلیم بهم توهین کرد
اما چون دلشو شکوندم ممکنه خدا بزنه پس کله م؟

3 Likes

نه تقصیردوتاتون بود بیخیال شو خدابیکارنیس ب حرف بنده هاش بکنه خودش میدونه چیکارمیکنه عزیزنگران نباش من باجاریم بحثم شد چندوقتی ناراحت بودم ک نفرینم میکنه اماالان بیخیالم

3 Likes

تو بزرگی خودت کن یه حلالیت بطلب درسته مقصر بوده ولی تو واسه آرامش خودت

2 Likes

از خوب بودنت هست که اون اول مقصر بوده اخرشم باز رفته پشت سرت دروغ گفته…بیخیال شو فوقش واسش دعای خیر کن

1 Likes

رو اسم شما زدم ببخشید :grinning:

1 Likes

خواهش گلم

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.