دلم براش تنگ شده 😕

آها آخه یه بار توگپ حرفیدیم فک کردم یادته

1 Likes

ابجیه من:kiss:

1 Likes

جونه دلم :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

خدا نکنه عزیزدلم :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:امیدوارم بهترین ها مصیبت سه:kiss::kiss::kiss:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.