دعوا کردیم 🥺😭

چرا شوهرت یه شهر دیگه خدمت میکنه؟مگه اونایی که متاهلن تو شهر همسرشون خدمت نمیکنن؟

اوا دختر چرا اسم کاربریتو عوض کردی

عروس مرده:confused:اینجوری میشتاختمت

1 Likes

چطوری نگرانش میکنی توروخدا بمن بگو

1 Likes

والله فعلا امروز آشتی کردیم:pensive::facepunch:t6::heavy_heart_exclamation:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.