دعوا و درگیری مادرشوهر و شوهرم 😔

بهمین فکرم اشغال بی همه چیز بی شرف

خوبم اره گام بخدا باغ وحش خوبه

1 Likes

اره بخدا :sob::sob::sob:فقط گریه میکردم بی شرفااا نمیدونی ک چ جهنمی بود

1 Likes

:sob::sob::sob:بی شعور تر این حرفاس تو چشم نگاه کرد و فهش داد

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.