دعوا با شوهر سر جاری

من ی جاری دارم اخلاقش جوریه که اگه بهش سلام نکنی دعوا میندازه من خونه مادرشوهرم سلام کردم بهش متوج نشده دعوا راه انداخته
فرداش خانواده شوهر مهمونی دعوت بودیم من گفتم با هم بریم اونا پاشدن رفتن منو صدا نزدن من شهرستان اومدم شوهرمم پیشم نیس بعد نیم ساعت زنگ زدن تو نیومدی اینجا ما فک کردیم خودت میای
داشتم با شوهرم حرف میزدم بهش گفتم اینجوری شده میگم اگه منم مثل اون حاری بودم بخاطر سلام دعوا میندازه منم باید نمیرفتم مهمونی دعوا راه مینداختم چرا منو صدا نکردن
شوهرم میگه خب گفتن دیگه شام دعوت شدی تو باید زنگ میزدی میگفتی منم صدا کنین رفتنی و…
تازه اگه تو مثل اون بودی من طلاقت میدادم و نگهت نمیداشتم و… داداش من بی عقله اونئ نگه داشته و.از این حرفا
منم خیلی ناراحت شدم و هیچی نگفتم و اونم گوشی و قط کرد

1 Likes

منو طلبکار کرد شوهرم و این همه حرف بارم کرد
الانم قهریم
چیکار کنم به نظرتون؟
اصلا زنگم نزده حالمو بپرسه ببینه چیکار میکنیم منم به اون زنگ نزدم دیگه

1 Likes

سلام عزیزم

هیچوقت سعی نکن پای دیگران یا حرف دیگرانو توی زندگیت راه بدی

1 Likes

یعنی چی؟

بیخیال بابا به پشمت خودت بلند میشدی می‌رفتی مهمونی اونارو هم آدم حساب نمی‌کردی ، نمی‌دونم ولی فکر میکنم هر دفعه. بحث میکنین پای جاریتو وسط میکشی شوهرتم عادی شده براش و اعصابش خورده بخاطر همین بهت زنگ نزده

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

بنظرم خودت میزفتی مهمونی و اصلا اهمیت نمیدادی و بروی خودتم نمیاوردی ک ناراحت شدی یجوری وانمود میکردی ک انگار اینجوری راحت تری اونوقت بیشتر میسوختن

منم همین کارو کردم خودم رفتم اونجام گفتم وخندیدم
ولی ناراحت بودم ک منو ادم حساب نکردن تا حتی صدام کنن اون یکی جاری و خواهر شوهر لینارو برده بودن همشونو

نه حرف اونو وسط نمیکشم اخه دعوا سر سلام نکردن به اون شد
بعد من گفتم مهمونی منو صدا نزدن

عزیزم .یه جایی فرق خوب و بد مشخص میشه …تو چرا فک میکنی جاریت اینجوری رفتار میکنه احترانش بیشتره …اصلا به این چیزا اهمیت نده …به خاطر رفتار ناپسند یکی دیگه خودت رو جلوی شوهرت خراب نکن …

2 Likes

من دوتا جاری دارم فامیلمونن.خدایی خیلی خانومن. دوسشون دارم مث خاهرام.

خودمو خراب نمیکنم اینکه میگه تو اینجور بشی من فلان میکنم بهمان میکنم عذابم میده و حالمو خراب میکنه میگم من ب اون چیکار دارم اولا ک اونجور نیستم سر حرف الکی دعوا بندازم و…تو چرا اینجور میگی هر وخت اونجوری شدم توام بگو

اتفاقا وقتی اینجور گفته یعنی قبول داره که شما خوبی در اصل میگه خوبی و اگر بد بشی طلاقت میدم همه دنبال خوبیا هستن بستگی داره شما چطور به موضوع نگاه میکنی بعدم سر احدی با شوهرت دعوا نکن

3 Likes

ولش کن بابا مردا عصبانی بشن خیلی حرفا میزنن تو سکوت کنی چیزی نگی بهتره اینجوری دعوا نمیشه خودش بعدا اروم میشه و پشیمون

1 Likes

وااای خدا از این جاریا نصیب نکنه .ب نظرم اصن واست مهم نباشه اینجوری بیشتر میسوزن

1 Likes

خدا همه رو به راه راست هدایت کنه

1 Likes

باشه مرسی خانوما

امروز زنگ زدم حرف زدم صب با شوهرم ولی دیگه اون زنگ نزده حالمم بپرسه بعدم میگه بچمونو خیییلی دوس داره میگم تو چ پدری زنگ نمیزنی حالشم بپرسی

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.