در چه حالین+عکس

منمه خودم دراز کشیدم رو تخت در حال گشتن در مامی گپم
تصویر

27 Likes

منم دیگه خوابیدم رو مبل تو‌مامی گپم

4 Likes

من در حال شیر خشک دادن و خوابیدن بچه

4 Likes

هوچ نقاشی می‌کشیدم قبول نمیکنن ازم انداختم کنار خوابیدم :expressionless:

5 Likes

@B139663
@Elsaa
@Elahe_az
@farzaneh1383
@kiyana99
@Mari78
@NaNa1
@o_0bhr0_o
@pizza
@Raz_66

8 Likes

عزیزم شرکت کردم بالاروببینی:raising_hand_woman:

2 Likes

برگردونووون من ندیدم:tired_face::rofl:

2 Likes

ندیده بودم:face_with_head_bandage:

2 Likes

باش:raising_hand_woman:

2 Likes

:ok_hand::heart::kiss::heart:

2 Likes

گشنمه:tired_face::tired_face::tired_face::tired_face: معدمم داغونه هرجی میخورم سنکین میشم خس بدی میگیرم

2 Likes

به به چه مادر نمونه ای:heart_eyes::heart::kiss::ok_hand:

2 Likes

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۰۸-۰۰۴۰۴۱_Gallery
درگیر این جوجوهام

21 Likes

ووووووی ننه:heart_eyes::two_hearts:

1 Likes

![IMG_20210604_165348|375x500]

آمدیم خونه نگاه کنیم دوساعته شوهرم و آقاهه دارن حرف میزنن هی میگم دیر وقته مزاحم نشیم ادامه میدن منم تو مامی گپ:joy:

5 Likes

عکس پروفایلت و مثل پروفایلت خنده دار میفرستی برام؟؟

2 Likes

هستم فداتشم دو ساعت داشت عکسه لود میشد

1 Likes

@Trnee
@u880951
@u1000005
@Vihan
@Yamur72
@Zrim77
@Zahragh
@Sabao_o
@Mohanna83
@Zibaa

7 Likes

کی قبول نمیکنه

2 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

9 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.