در مورد کپسول رها چیزی میدونید؟

سلام خسته نباشیدخانوما کسی درموردکپسول رهاچیزی میدونه؟میگن به بارداری کمک میکنه ایادرسته؟؟؟

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.