درچه حالین؟😁

والا به خدا به خانواده شوهر رو بدی پرو میشن منم شوهرم مریض بود مجبوری آمدم پیششون دیدم پدرشوهرمم مریضه گفتم گناه داره کسی نداره برم کمکش حالا دیگه زن باباش نمیگه این دختره کار داره زندگی داره هر روز خودش میزنه به مریضی یا میره جایی که من خونه مرتب کنم غذا بپزم و… شوهرمم میگه بیا چقدر دلت خوش کردی هر جا نشستی گفتی خواهر شوهر مادر شوهر ندارم راحتم حالا حقته واست جبران میکنه کمبود حس نکنی:joy:

2 Likes

بیکار نشستم ول میچرخم :joy::joy::joy:

میبینی واقعا همش چوب دلسوزیمونو میخوریم، شوهرامونم اینجور مواقع نمک رو زخممون میپاشن :joy::joy:

1 Likes

:joy:مال من تو اینجور مواقع خیلی رو مخ میشه

1 Likes

وای وای نگو ک منم یکی دارم:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy:همزادم

1 Likes

:grimacing::joy::confused::crazy_face:

1 Likes

درحال چرخ زدن تو مامی گپ

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.