درشت یا ریزه میزه 😜

چیه :grin::sunglasses:

1 Likes

بانی جان اندامت مثلث برعکسه سعی کن رو پایین تنه کار کنی

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.