درد قسمت راست رحم

نچ اومد بیرون شوهرم کار داشت توو نوبتم ولی خانم هنوز نیومده

میاد عزیزم یه خرده سرتو بند کن

چشم ازاده چی شد خخخخخ امروز همه بی اعصابن :joy::joy::joy:

بی حوصله ام امروز تو هم خیلی ناز داری. عصبانی نشدم

1 Likes

خب عزیزم مریضی م خخخخخ ببخشید

من کی باشم بخوام ببخشم. خدا ببخشه

فدات عزیزم عزیزی

اوهو فقط تو مونده بود به جمع بی حوصله ها بپیوندی :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

مگه من چمه؟
خب منم بعضی وقتا بی حوصله میشم.
دیروز و امروز همسر اضافه کاری بوده زیاد ندیدمش. امروز که از صبح اومدم خونه بابام اونم از سر کار رفته خونه بعدش باشگاه بعدش خواب شبم دوباره میره شیفت.

ای جان پس هوای شوهرتو کردی :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

بیا بزن دختره بی اعصاب :angry::angry::angry:

آره بابا نه میتونیم بودن کنار همو تحمل کنیم نه میتونیم دوری همو تحمل کنیم

2 Likes

کجای حرف من بی اعصابی بود؟ انقد حال ندارم و کسلم که حوصله ندارم بی اعصاب بازی در بیارم

شوخي میکنم،راست میگه پناه شوهر دلت ميخواد،خب یه خورده بیدار باش تا بیاد

من خونه بابامم اون خونه خودمون. الانم برم خونه فایده نداره همسر خوابیده بدتر حوصلم سر میره
شبم هم میره سرکار فردا میاد

نمیشه با بابا برين بيرون قدم بزنی؟

زنگ زدم خواهرم کارو تعطیل کنه بیاد خونه بابام.
بابامم رفت آرایشگاه موهاشو کوتاه کنه. از اونور هم بره واسه شام خرید کنه

خب دیگه خوب شد

ناراحت نشو ابجی منم درطول روز شوهرم ده ساغت میبینم اونم هشت ساعتش خوابه اون دوساعتم پای تی وی

من زیاد عادت ندارم همسرم نباشه

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.