درد شدید دارم میتونه علائم بارداری باشه؟

کمردردمیتونه علائم بارداری باشه من باید۱۹میشدم ولی نشدم خداروشکرمیتونه نشانه بارداری باشه حتی نمیتونم زیادبشینم؟؟؟

اره از علائمه‌.بی بی نزدی؟

یه بار۲۱فک کنم زدم منفی بود خیلی کمرم درددارم

عزیزم فردام بزن یا برو ازمایش

آخه زنگ زدم منشی گفتم ازموعدم میگزره بیبی چکم منفی شدگفت ماه پیش کی نزدیکی شده گفتم گفت بایداین ماه ازاون رو۱۰روزبگزره

یه طرفه شکمم طرف راستم یکم بادکرده ازچیه؟

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.