درد تخمدان و خونریزی کم

خانوما کسی تا حالا درد تخمدان و پری یک روزه داشته؟؟

خونی ک کمتر از سه روز بیاد خون پری نیس ی چیز دیگه هس

1 Likes

درد تخمدان داشتم اما پری یک روزه نه اگه اقدامی هستی بیبی بزن

چه زمانی از سیکل تون بوده؟

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.