دختر عمه مو گفتم عضو بشه اینجا

خوبع.

1 Likes

خدانکنه عزیزمی:heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation:

1 Likes

چون دیگه باید سکوت کنی عین اسمت :rofl:

2 Likes

:two_hearts::kissing_heart::kissing_heart::rose:

1 Likes

شل کن خواهرم پنهان نکن خودتو:joy:

1 Likes

من قبل اونم شکوه سکوت بودم گلم خیلی وقتا خیلی چیزا رونمیگم:kiss::kissing_heart:

1 Likes

باریکلا
خوبع ک اینجوریی:smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

ماچ به کله ات:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:

1 Likes

:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.