دختر زرنگ یزدی😂🤦‍♀️

28 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy:
.

1 Likes

مادرشو با خاک یکسان کرد :rofl:

1 Likes

:joy::woman_facepalming:

1 Likes

:neutral_face::joy:مادر بزار بچه کارتون نگاه کنه

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:عجب بچه سرتقی بوده
وای خیلی باحال بود:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

عالی:joy::joy::joy:
بله دیگه هم شهری های ما همه زرنگ هستن:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::innocent:

1 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

با خاک یکسان کردش:joy::rofl:

1 Likes

وووییی رولم چ شیطونه این:joy::heart_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.