دختر خالمه❤️😂+عکسایه خوشگلش..


همینا بود. خوشگله؟ :joy:
ما یبار از نزدیک بیشتر ندیدیمش.
افغانستانه

10 Likes

خودای من چشماشو نگاه :kiss::heart:

1 Likes

تو نی نی سایتم گذاشتم عکسشو. بچه ها گفتن خوشگله

1 Likes

ماشالله خوشگله

2 Likes

ایران زندگی میکنن یا افغانستان؟؟شما خودتون افغان هستید؟

1 Likes

ماشالله

2 Likes

نازه👌🏻

1 Likes

ما ایرانیم. خودمونم افغانستانی هستیم. ولی ایران زندگی میکنیم. واقعا ما اینجا رو مثه کشوره خودمون دوس داریم. خیلی خوبه

1 Likes

خداروشکر ک دوست دارین😍

1 Likes

ما اینجا مهمونیم. :heart::heart:
و باید بگم باما مثه خانواده اشون برخورد کردن

چه خوشگله :heart_eyes::heart_eyes:
خدا حفظش کنه چندسالشه؟

1 Likes

ماشاالله چه نازه دختر :heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart:

1 Likes

شما تازگیا اومدین ایران؟ یا چندین ساله اینجایین؟

1 Likes

خدایی این افغان ها حرف ندارن من با چند خانواده برخورد داشتم عالی بودن

2 Likes

خیلی وقته اینجاییم بابا. از قبل ازدواجه مامانم اینا که یه 20 اسل پیش بوده

1 Likes

دوسال

1 Likes

:joy: :joy: فکر منحرف ممنونععع

اها اوکی
چون گقتی مهمانیم فک کردم که تازه اومدین
شما دیگه صابخونه این :blush:

1 Likes

نه بخدا یلحظه متن و خوندم یچی دیگه فک کردم :joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ووی:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::star_struck::star_struck::star_struck:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.