دخالت دیگران در زندگی

خانومالطفا کمکم کنید زندگیم خیلی بهم ریخته دارم افسردگی میگیرم …
مادرشوهرم زندگیمو بهم ریخته
شوهرم مطیع خانوادش شده فقط…

3 Likes

اینجام کسی نیس من بتونم باهاش درد و دل کنم

چاره ای نداری جز اینک تو رو شوهرت مطیع اونا باشی کم کم حقایق براش اشکار میشه به نظر من اصلا در مورد دخالت اونا اصلا بحث نکن با شوهرت فقط عیبایی ک به ضرر شماس رو بهش نشون بده بدون دعوایی به اونا جلو شوهرت محبت کن چنان محبت کن که هر چی گفتن پشت سرت شوهرت عصبی شه که جواب محبتای زن من این نیس بزار تورو بیشتر با خوبیات دوس داشته باشه

2 Likes

چند سالته چند وقته ازدواج کردی؟ شوهرت چند سالشه؟ خانواده همسرت بهت نزدیکن یا نه؟ خانواده خودت چطور؟
اهل کجایی؟
اینا رو جواب بده تاببینم ریشه مشکلت کجاس

من تازه زایمان کردم بعد زایمان چون یکم بیمار شدم کم خوابی بچه داری و… اصلا حال و حوصله خوبی نداشتم مادر شوهرم چن روز مهمون اومدخونمونفقط سه شب برام غذا درس کرد اصلا بچه رو نگه نداشت تا من استراحت کنم گریه میکرد من میخواستم بخوابم میگف پاشو بچه رو بردار ی بار خونمو جارو کشید خودم رفتم دسشوویی شستم با اون وضعم شب شوهرم اومدگف چرا شستی گفتم دیگه کثیف بود چیکار کنم برگشته میگه من مبلارو جابه جا کردم جارو کردم منو نمیگی و…

1 Likes

شوهرم اونو دکتر برد ازمایش اینا برد بعد رف از خونه ما زنگ زده به شوهرم گفته من این همه کار کردم براتون این همه زحمت کشیدم زنت فقط اخم کرد بهم مهمون دعوت کرد نگف مادرشوهرم خونمه کمک میکنه دیشب غذا خوردنی منو صدا نزد تورو صدا زد و…
برا همه چی حرف در اورده بود

اول اینکه نباید توقع از دیگران داشته باشی
دوم اگر مادرشوهرت کاری کرده لطف بوده و وظیفش نیس
سوم اینکه نباید اصلا قبول میکردی بیاد پیشت بمونه که حالا از حرفاش ناراحت بشی

شوهرمم منو دعوا کرد ی عالمه گفتم ب خدا مامانت این کارارو کرده خودشو نمیگه منو میگه ی باز زنگ زدم حرف زدیم
بع دوباره شوهرم بهم گف زنگ بزن مامانم حرف بزن منم گفتم چیکار کردم مگه اخه من به اون زنگ نمیزنم همش منو کوچیک میکنی پیش اونا
منو کتک زد ی عالمه باهم دعوا کردیم

من 20سالمه 3ساله عروسی کردم
نه نزدیک نیستن خانوادمون بهمون
من قبول نکردم مادر شوهرم میخواس بره دکتر اومد خونمون موند شوهرم اوردش منم بهش گفتم خودت میبینی مادرت اینحجوره چرا میاریش

تو باید با سیاست رفتار کنی یجوری با محبت و چرب زبونی و احترام حرف بزنی ک اصلا روش نشه چیزی بگه
اینجور ادما مغزشون توی گوششونه مادر شوهرمنم اینطوریه یه ماه پیش پرده و مبل خرید کلی تعریفشونو کردم و رفتم واسش اشپزخونشم مرتب کردم دوبارم شام دعوتش کردم و کلی باهاش اوکی شدم خودمو واسه خونه تکانی عید بیمه کردم دیگه روش نمیشه طعنه بزنه کمکم نکرد

1 Likes

فالت بگیرم :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

تازه مادر شوهرم معروفه توی خساست بعد واسه ما ماه پیش کلی گوشت و مرغ خرید ب لطف زبون من شوهرم حسابی حال کرد این ماه:rofl::rofl::rofl:

شوهرم کلا رفتارش عوض شده هر چی خانوادش میگن گوش میکنه من میگم اینجور گف بهم میگه اشکال نداره اونا بزرگن کلا دیوونه و عصبی شده
یعد اینم که دعوا کردیم کتکم زد زنگ زده به مادرم اینا میگه بیاین بچتونو ببرین این دیوونه رو بعدشم گوشیارو خاموش کرده مادرم انقد گریه کرده بود صداش درنمیومد زهر ترک کرده بود بیچاره هارو منم بعد اینکه اون زنگ زد خونمون گفتم چرا زنگ میزنی خودت حل کن مشکلتو منم زنگ زدم به پدر اون گفتم پسرت منو کتک میزنه مامانش میگه مشکل خودتونه به ما چه
پدر منم زنگ زده به خونه اونا گفته چرا پسرت اینجور میگه گوشیارم خاموش کرده و…
خانوادمونم بهم ریخته

به نظرم زیادی حساسی
خب اونم مادر دوس داره گاهی بیاد خونه پسرش
چون اگه نزدیک بودنو زیاد میومد حقو میدادم به شما

شوهرم الان میگه من دیگه نمیام خونه شما
گفتم باشه تو نیای منم دیگه نمیام خونه شما

اینگه بخاطر ی حرف بی اساس مادرش منو کتک بزنه بچممم نگا کنه گریه کنه با وجود اینگه تازه زایمان کردم حال روحیمم خوب نیس زیادی حساس بودنه به نظرتون؟؟

بهتره بگی خودت زندگیتو به هم ریختی عزیزم
شوهرت چند سالشه؟؟؟
اینحور مشکلا رو نمیشه با یه نسخه پبید
بستگی به خیلی چیزا داره
سن ، فرهنگ ، سطح سواد و شعور و خیلی خیلی چیزای دیگه

چکار اشتباهی که همرو در جریان مشکلاتتون گذاشتین .زن و شوهر دعوا و بحث دارن ولی بعد مدت کوتاهی مشکلشون حل میشه و تو ذهنشونم نمیمونه ولی اون ذهنیت بد تا آخر تو ذهن خانواده ها میمونه که دامادم فلان روز همچین کتری کرد یا برعکس عروس

2 Likes

میدونم اشتباهه
من شوهرم گفتم زنگ نزن اون میگه تو با خانواده من بد باشی من خوب باشم با خانوادت
چن بار قبلا دعوا کردنی رفتیم خونه مامانم تو کوچه در ماشینو انقد محکم بهم کوبیده
بهش میگم چرا اینجوری میکنی ما دعوا میکنیم بعد اشتی میکنیم مردم میبینن تو کوچه فامیلام زشته دیگه بعد به روم بیارن من ناراحت میشم میگه برام مهم نیس حرف مردم هر چی میخوان بگن

شما یعنی قبلا هم از این مشکلا داشتین؟؟؟

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.