داییم فوت کرده🖤(خودکشی‌کرده)

ممنون عزیزم
چطور

1 Likes

خدارحمتش کنه روحش شاد :pensive:

1 Likes

مرسی عزیزه دل

1 Likes

خدا رحمتشون كنه :wilted_flower:

1 Likes

ممنون عزیزم

1 Likes

یه عده بعد دوز دوم ایست قلبی کردن فکنم دارو مصرف میکردن

3 Likes

روحش شاد خدا رحمتش کنه خوندم گلم

1 Likes

خدارحمتشون کنه باشه چشم:persevere::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::persevere::persevere:

1 Likes

ن عزیزم داییم ایست قلبیش واس خوردن قرص بوده ک میخاسه خودکشی کنه

2 Likes

ممنون گلم

مچکرم عزیزم

1 Likes

روحشون قرین رحمت:pensive:
مگه چه مشکلی داشت تو زندگیش:pensive:

1 Likes

فدامداگلم:kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

روحش قرین رحمت تسلیت میگم بهتون وواقعا متاسفم

1 Likes

والله نمیدونم بخدا ی چند نفری منطقه همسرم ایست قلبی کردن دایی همسرمم یه هفته ای میشه فردای دوز دوم ایست قلبی کرده فکنم تا ی مدت نباید دارو مصرف کنی منو شوهرم ک نمیزنیم معلوم نیس چیه

2 Likes

روحش شاد :heart::heart:

1 Likes

با خانومش زیاد مشکل داشت گفتنی نیس:pensive:

ممنون عزیزم:pensive:

1 Likes

وای نگو :pleading_face::pleading_face:

1 Likes

نترس گلم شاید اونا بیماری زمینه ای داشتن خانواده من کلا زدن

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.