داغون شدم😓😓😭😭😭😭

داشتم گپ رو میخوندم که خانمه بچه شو بخاطر دختر بوده سقط کرده
از اون موقع دارم گریه میکنم:sob::sob::sob::sob:
کی اینقد حیوان شدیم که از جیگر گوشه خودمون بخاطر جنسیتش میگذریم

39 Likes

کوو :flushed:
هم بهتر ک تو همچین خانواده ای دنیا نیومده
خدا هم دفعه بعدی میگه بیلاخ

8 Likes

:disappointed::disappointed::disappointed::disappointed:

هر سری میام سایت میرم تو گپش یه چیزی بنویسم :neutral_face:
ولی باز نمیدونم چی بنویسم :no_mouth:

5 Likes

لیاقت نداشته عزیزم :sob:

3 Likes

تگ کن منو

4 Likes

نوشته ان تی گفته دختره:sob:

2 Likes

اره خدا لعنتشون کنه:sob:

3 Likes

من تازه دیدم:pensive::pensive::pensive:

4 Likes

پیدا نمیکنم

3 Likes

وای من عاشق دخترم :face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

6 Likes

:cry::cry::cry::cry::cry:قربون حکمت خدا برم

4 Likes

توروخدا اگ جنسیت خاصی میخواین برین ای وی اف کنین ولی اینکارو نکنین
منم خیلی دختر دوس دارم ولی خدابازم پسر بده بادل وجون میپذیرمش:sweat::sweat::sweat:

11 Likes

عین اینه ک خدا بهت ی هدیه بدی بیا بگیر نمیخام
من بچه هام سقط شدن بچه میبینم اونم نوزاد دلم میخواد دق کنم بمیرم :broken_heart:چجوری آخه

7 Likes

تگت کردم

3 Likes

:sweat::sweat::sweat::sweat::sweat::sweat:

1 Likes

والا اینا نمیدونم چی دلشون میخواد ماهم‌پسرداریم خداخودش داده درصورتیکه عاشق دخترن خانوادگی همسرم.
اینا کلا مشکل دارن ک بخاطر جنسیت سقط میکنن

3 Likes

حالا ان تی ک صددرصد نیست

2 Likes

همینو بگو بخدا قلب بچه ام خودبه خود تشکیل نشد دکتر نوشت برا کورتاژ روزی چندبار تو دلم اینور اونور میکنم که من کاش نمیرفتم یاد اون روز میفتم گریه ام میگیره :pensive::pensive::pensive:

7 Likes

:broken_heart::broken_heart::broken_heart::broken_heart:

1 Likes

آذین منو تگ کن اونجا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.