داستان حسین آقا و طوبا خانوم

ارایشگاه بود:expressionless::expressionless:

1 Likes

دم حسین آقاگرم

1 Likes

عالی بودگلم:heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

صداشو ک شنیدی :grin:
همون خودش خیلیه

1 Likes

:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

:heart::heart::heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart:

1 Likes

اره بعدش اروم شدم دو دیقه ای قطع کردیم ولی خوب بود

1 Likes

عالی بود عزیزم :sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart:

1 Likes

پایدار باشین عسلم

:kiss::kiss::kiss::kiss:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.