دارو ضدبارداری

بچه ها من امروزیادم رفت داروضدبارداری بخورم یعنی فرداپریودمیشم هرروزساعت ۹شب میخورم

2 Likes

هروقت یادت اومد یکی میخوردی

فک کنم باید دوتا رو باهم بخوری

ن اومدم خونه مامانم یادم رف بردارم مامانم استفاده نمیکنه بخاطراون

اها اره میدونم گفتم امروزک نخوردم تافرداساعت ۹پریودنشم

تا قبل از نوبت بعدی سعی کن بخوری اونی رو ک فراموش کردی، نه که دو تا رو با هم بخور

اگر ال دی میخوری تو نوبت بعدیش دوتا بخور

ولی اگر دو روز نخوری دیگه نمیتونی روز سوم سه تا بخوریا
سیکلت بهم میخوره

اره ال دی هس میشه صب یدونه بخورم شب هم یدونه

1 Likes

آره میشه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.