دارم میرم سونو🙂

عه :joy::joy::joy::joy::woman_facepalming:t2:

1 Likes

اره:grin:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2: لامصب نادووو

1 Likes

و همسرم درجواب به این نظر::: خداروهزارمرتبه شکرکه پسرنشدی وگرنه زنت سوراخ سوراخ میشد :joy::joy:
و دراخر : اگه من پسربودم زنم میشدی؟؟
و همسرم:: من غلط میکردم با هفت جدوآبادام :joy: :grinning:

3 Likes

ایول جوابش عالی بود:joy::joy::joy::joy::joy::joy:راست میگه طرفتوسوراخ سوراخ میکردی:joy:

2 Likes

مردم فانتزی دارن منم فانتزی دارم :joy::joy::joy::joy:

ارزو برجوانان عیب نیس

1 Likes

خواهر ارزوتوفانتزیت خیلی وحشتناکه نمیشه اسمشوگذاشت فانتزی بایدبگی ژانرترسناک واکشن:joy:

1 Likes

:joy::joy::joy: قشنگ ترینش این بود :joy::joy: خیلی باحاله وا

1 Likes

بسم الله:neutral_face::joy:واقعاخیلی خوب شددختری:grin::joy:

1 Likes

بهار خدا نکشتت شوهرت چی ازت میکشه خخخ

1 Likes

خخخ چرا؟

1 Likes

انقدر توی مامی گپ نگرد که اون با مامی گپ اشتباه بگیری

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:خیلی قشنگ بود کارت بهار قشنگ کاشتی
:laughing:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.