دارم میرم سونو🙂

بچهادعاکنین همه چی خوب باشه استرس دارم دعاکنین کیست یاتنبلی شدیدی نداشته باشم ممنونم ازتک تکتون:heart::rose:

12 Likes

همه چیز عالیه نگران نباش

1 Likes

فداتشم ممنون:heart::heart:ایشالاه

ان شا الله که سالمی :heart_eyes:

1 Likes

برگشتی خبر بده حتما:heart_eyes:

1 Likes

سلام چیشد
@b_h_r_1998

1 Likes

بهار جون مرسی که اومدی خبر دادی مارو هم از نگرانی دراوردی:neutral_face:

4 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

همه چی خوبه عزیزم :cherry_blossom::heart: به خودت ایمان داشته باش

1 Likes

بهارخوب کاشتیااااا

1 Likes

خخخ نمیدونستم نگرانمین این همه:joy::heart:فداتون نرفتم گفتن نوبت نمیدن سه ‌شنبه:grin:

4 Likes

حموم بودم 2ساعته ببخش عزیزم:grin::heart:

1 Likes

واقعا ک:triumph::triumph::triumph::joy::woman_facepalming:t3:

1 Likes

بیا ما بفکرشیم رفته حموم صافو صوف کنه:triumph::joy:

2 Likes

خخخ دیگه ببخش:joy::heart:نوبت ندادن خاک برسرا انقدراونجامنتظرموندیم اخرگفتن نوبت 3شنبه میدن بازباید3شنبه برم:expressionless:

1 Likes

واینجاست که باید گفت : ریدینگ بو میدینگ :poop::confounded:

عاشق این بیخیال بودنتم :grinning::grinning:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:والاانقدرتومامی گپ پلاس بودم دیروزک دیشب ازخواب هی بیدارمیشدم یچیزی میخواستم ب شوهرم بگم مغزم قفل کرده بودزبونمم همینطور3دفعه همینجوربیدارشدم بهش یچیزی بگم خواب وبیداربودم اصلانمیفهمیدم:joy:

2 Likes

انقدراینجاتوهمه گپانظردادم میخواستم ب شوهرمم نظربدم:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

من همیشه راجب سالارنظر میدم بابقیه چیزا کاری ندارم :joy::joy::joy: که باید جوری بود که قشنگ ازجلو میرفت و ازپشت درمیومد :grin::joy::joy:واگه امکانش بود ازاونجا به دهن هم میرسید :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

لامصب دارم غذاکوفت میکنم:neutral_face::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.