دارم بدبخت میشم 😭💔

گوشی شوهرتو بگیر برو تو اینستاش اون طرف رو پیدا کن بلاکش کن تمام

1 Likes

:+1:t2::+1:t2::+1:t2:
آفرین

1 Likes

نه اینکار نکن ممکنه شوهرت یه لحظه بره تو بلک لیستاش کنجکاو شه این کی بوده چرا بلاکه

1 Likes

من ده ساله اینستا دارم کلا دوسه بار رفتم تو بلاک لیستم
یه جاییه که جلو چشم نیست هر روز بخوای چک کنی

2 Likes

ولی من خیلی میرم همون یه بارم بره بسه

1 Likes

اون زن گرفت نترسید تو میترسی ؟؟؟
بیخود میترسی
بزن تو دهنش هرچی گفت
بگو تو واسه اینکه منو مث خودت کنی اینجوری آبرومو بردی
خودتو داغون کن تا باز بره زن بگیره

دکو دهنشو صاف میکردی

5 Likes

چ جک دردناکی

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.