دادن خبر بارداری به خانواده

مامان من ک در جریان بود
ولی من رو دستم نوشتم بابایی من دارم میام مشتمو بسته بودم ب زور باز کرد نگاه کرد

گفت من باورم نمیشه جواب آزمایش هم ک خودم گرفتم میز براش چیدم با لباس

6 Likes

خدانگهش داشته باشه براتون:heart_eyes:

1 Likes

شوهرم از خودم پیگیرتر بود
خانواده خودمم غافلگیر شدن ،ی روز جمع بودیم خالم ازم سوال کرد باردار نیستی منم گفتم چرا،اینجوری همه فهمیدن
خانواده شوهرمم اصن نمیدونم چطور فهمیدن چون اصلا برام مهم نبودن

2 Likes

سلام آذین خوبی؟میگم‌رفتار‌شوهرت خوب‌شد؟ی مدت خیلی اذیت بودی

1 Likes

خدانگهش داشته باشه براتون:heart_eyes:

2 Likes

نه عزیزم سقط شد متاسفانه

عزززیزم من زن همسایمون بزور برام تست زد :rofl: میگفتم نمیزنم خیلی دلم شکسته دوباره بشکنم دیگه نمیتونم خودم جمع کنم اومد بزور برام زد:rofl: شوهرم خاب بود تا گف دوخطه چنان جیغ زدم ک شوهرم ازخاب بیدارشد فقط میدوید و خورد در دیوار بش ک گفتم حامله ام . دوساعت نمیدونست چی شده شوکه شده بود:rofl::rofl:

1 Likes

آخی:heart_eyes:مامان خوشگل‌اینده رو عالی گف:wink:

اخیییی

خدانگهش داشته باشه براتون:heart_eyes:
ای جانم:joy::joy::joy::joy:

فدات .:rofl: ما خبر بارداریم رویایی بود . شوهرم گف حس کردم گرگا حمله کردن بم :rofl::rofl:

1 Likes

سلام من جواب ازمایش بارداریمو با مامانمو ابجیم گرفتم
از شوق همونجا زنگ زدم شوهرم گفتم
خانوادمم که میدونستن خانواده شوهرم مادرشوهرمو گفتیم اونم همه رو گفت

1 Likes

ای جانم خدانگهش داشته باشه براتون وهمیشه سالم وسلامت باشه وصالح:heart_eyes:

1 Likes

ممنونم عزیزم انشالله قسمت همه منتظرا

1 Likes

ولی دروغ گفت :rofl:الان وقت نمیکنم یه شونه بزنم ب موهام

1 Likes

:joy:مثل‌منی.
ازبس‌موهام پریشونه‌میگه بشین‌شونه کنم‌برات:grin:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.