داداشم میگف دوس دخترم ازت متنفره

من کاریشم نکردم
قصدشون ازدواجه
:neutral_face:
:rofl:من کلا حسی بهش نداشتم اما با این حرفش از چشم افتاد:grimacing:

15 Likes

بنظرتون دلیلش چیه
حتی منو ندیده:neutral_face:

بهش بگو حس ها بهم متقابل :wink:

از الان قبر خودشو کند با این حرفش:joy::joy::joy:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

چیزاییی اههه سنش کمه جدیش نگیر

والا:neutral_face::neutral_face::neutral_face:

1 Likes

ن دختره یسالم از من بزرگتره:neutral_face:

1 Likes

داداشت میخواد بینتون دعوا بندازه؟
چه حرفیه آخه انتقال داده:woman_facepalming:t2:

4 Likes

:joy::joy::joy:عهههه دادشت مگ کوچیک نبود چطور پس

کوچیکه ولی رفته از خودش بزرگتر میخواد بگیره:grimacing:

1 Likes

خو بابا کوچیکه از سرش میپره

ن خوب کرد انتقال داد
:neutral_face:
داشت میگف نمیدونم چطو بینتون خوب کنم:rofl::rofl:گفتم من کاریتون ندارم

1 Likes

حرفم رو دختره س ک بی دلیل و ندیده چرا از من بدش میاد

1 Likes

حتما ی کرمی داره ک همچین حرفی زده داداشتم میزد تو دهنش ک تکرار نشه از الانک ن ب داره ن ب باره اینقد پرو تشریف دارن خدا اخر عاقبت داداشتو بخیر کنه

2 Likes

شاید داداشت از خودش ساخته اصا از کجا ملوم

1 Likes

ن بابا مرض ک نداره

1 Likes

چرا دادشت خیلی حرصدراره:joy::joy:

ن این مطمئنم:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

داداشم گفته اینجوری نیست ک فکر میکنی
گفته حس من دروغ نمیگه:joy:
با ای حرفش
اگ اومد تو این خونه من ب شخمم نمیگیرمش دیگ:neutral_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.