خیلی ممنون بابت پرچم تون

شمارم پرچم کردن:joy:؟

1 Likes

:joy:‌‌‌

1 Likes

:joy::woman_facepalming:‌‌‌

1 Likes

والا :joy:
پرچم ب دستی زیاد شده امروز

1 Likes

اره عزیزم درست میگیددرس عبرت شد دیگه همچین گپایی نرم

1 Likes

بله وگرنه کیه که بیاد شما رو پرچم کنه اون کاربر اصلا دوستی نداره حرفاشم که معلوم میکرد چقدر عوضیه

1 Likes

بیا گپم

1 Likes

اره گلم معلوم بود ازرفتارش

1 Likes

کدوم تگم کن بیام اجی

1 Likes

کردم محل نمیدی:unamused:

1 Likes

ن عزیزم نمیدونم چرانتم کندشده

1 Likes

:cry::heart:نتتم پرچم کردن:joy:

2 Likes

اره اینم شانس مایه:rofl:

1 Likes

همه رو امشب کردن:joy::joy::joy:پرچم

1 Likes

من مهنا رو قانع کردم حالا نوبت توئه:joy: @Mohanna83
برو پرچم کن اگه جواب نامربوطه واسه همه نامربوطه گلم:heart:

2 Likes

پذیرشش سخته😮‍💨

2 Likes

واقعا؟ :joy:

2 Likes

یس😮‍💨

1 Likes

من اون گپو خوندم خیلی گپ بیخودی بود کاش اصلا چت نمیکرد کسی توش:woman_facepalming:t3:

2 Likes

بزا بکنن فدا سرت

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.