خیلی عوضیه این پسر

منو محدود کرده گفته با هیچ پسری حرف نزنم دو کلمه با یکی خرف زدم اونم از رو نگرانی به قول خودش باید تنبیه بشم

۵روزه پیام نمیده زنگ نمیزنه بهمم میگه حق نداری با کسی صحبت کنی

باز خودش رفته با دختر مردم حرف زده ازش عکس لختی خواسته:sob::sob::sob::sob::sob:

8 Likes

کی هس این؟

2 Likes

عشق بیشعورم مثلا:sob:

3 Likes

ولش کن این آدمی نیس که بخای باهاش بمونی مگه خودت عقل نداری که یکی دیگه برات تصمیم بگیره

7 Likes

نه ولش کردم فقط منتظرم خودش تموم کنه هیچی بهش نگفتم هنوز

2 Likes

خب چون خودش منحرفه انقد رو تو حساسه .
کافر همه را به کیش خود پندارد

8 Likes

دقیقاااااااا

3 Likes

چیرو تموم کنه بهش بگو برو گمشو نمیخام دیگه ببینمت شمارتم عوض کن

7 Likes

:sob::sob:میترسم ازش

3 Likes

ب این میگی عشق؟ باید قیدشو بزنی بدردت نمیخوره

7 Likes

چرا بترسی ؟

3 Likes

عزیزم این رابطه که توشی سمی
خودتو نجات بده

6 Likes

میگه حالیت میکنم انتقام میگیرم ازت

3 Likes

بعد ازدواج بدترم میشه بیخیالش شو

5 Likes

داره حرف مفت میزنه نترس هیچ غلطی نمیکنه پیاماشو‌نگه دار خیلی زر زد برو شکایت کن که تهدید کرده
اینجوری بترسی بیش‌تر سواستفاده میکنه بگو هر غلطی میخای برو بکن

9 Likes

چه طور کات کنم تینو بهم بگین خودم میدونم بیشرف چه کثیفه:sob::sob::sob::sob::sob:

3 Likes

اصلا ج نمیدم بهش هر چی زنگ بزپه پیام بده تا خودش بره

3 Likes

بهش پیام بده بگو خرچی بینمون بود تموم شد با این رفتارات دیگ نمیتونم باهات باشم خداحافظ. بعدم خطو انتقال بده

3 Likes

نمیشه امتقال بدم:pensive::pensive::pensive:

بهترین راه این نیس کلا جواب ندم فک کنه مردم

3 Likes

خب اون فک میکنه تموم نشده وازترس تو سو استفاده میکنه پیاماشو نگه داد بهش بگو نمیخام دیگه ادامه بده خیلی حرف زد برو شکایت کن یا بهش بگومیرم شکایت میکنم بعدم خطتتو عوض کن این آدم همون اول که همچین غلطای کرد اجازه ندای با کسی حرف بزنی باید میزدی تو دهنش ولش میکردی نه که بمونی

6 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.