خیلی دوست دارم جنسیت بچمو بدونم

13هفته پنج روز رفتم جنسیت معلوم نشده از روی عکس هر کس می‌دونه جنیستش چیه بهم بگین چیه

5 Likes

ای جووونمــ:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

@damla
@Maryamgoli1370

2 Likes

8 هفته داری؟

عزیزم شبیه دخملیه :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

اگه میتونی همه عکسارو‌بفرست تا دقیق بگم

دقیق نمیشه گفت ولی ازروی ضربان قلب تاحدودی میشه حدس زد اونم احتمالیه

عزیزم خدا حفظش کنه احتمالا. پسره اگه میشه به عکس واضح تر بده

@Zrim77
بیا این راسه کار خودته

1 Likes

شبیه دختره :heart_eyes:

اره والا دختره

1 Likes

زری واقعا که
از مطب اخراجی :sweat_smile::sweat_smile:
میگم بیا بگو نی نی چیه
@Zrim77

1 Likes

محو خوندن رمان جذاب آیدا گلی شده بودم

1 Likes

عزیزم من اینو کامنت اول دیدم گشادیم شد بگم:woman_facepalming:t3::joy:
نینی دختره بسلامتی

3 Likes

ککک اینطوررررر چشممم روشننننن دیگه چی؟مگه زایمان کردی ندوختنش برات؟:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ها منم میگم نی نی دختره:heart_eyes:

1 Likes

مبارکه ان شالله صحیح وسالم بیاد بغلت:heart::heart::heart::heart:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::woman_facepalming:t3:

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 7 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.