خیلی درد پریودی دارم نکنه خارج رحمی باشه 😢

دیدی؟حرص نخور الکی.احتمالا نی نیت دختره.

1 Likes

۶ روز گذشته بود ا

2 Likes

فقط سالم باشه :heart_eyes::heart_eyes::heart::heart::heart::heart:

1 Likes

نه خوبه عزیزم.شما احتمالا نی نیه پسر داری:heart_eyes:

2 Likes

آمین یارب العالمین

1 Likes

بتا پایین باشه پسره ؟

2 Likes

احتمالش بیشتره

2 Likes

مشکلی نیست عزیزدلمبد به دلت راه نده ان شالله هیچ مشکلی نیست من تو نی می پلاس یکی بامن بود روز iui من روز ۱۴ ۶۰ بودم اون ۲۵ بود عددش من دیروز شده بودم ۶۵۶ ولی اون شده بود ۲۰۰ عزیزم

1 Likes

ببین من زنگ زدم به منشی دکتر گفتم بتام اینقدره ببین یه دادی زد سرمن گفت چه خبره اینقدر بالاس(حالا انگار دست من بوده)برو سونو بده.اینقدر نشستم گریه کردم لجبازی کردم گفتم اگه بخواد بمونه میمونه اگه خدا نخواد میره .ولش کن میرم واسه قلبش.
تازه دو روز قبل سونوی قلبش لک هم دیدم.فکر کن تو من چقدر استرس بهم وارد شد.هیچی هم نبود.

1 Likes

واییی خدا بزنه منشیه رو مگه دست خودته که بتا بالاست جات بودم فوحشش میدادم

1 Likes

بغض کردم نمیتونستم حرف بزنم.ناراحتم که چرا حرص خوردم بچم اذیت شد.

1 Likes

ممنون عزیزدلم :kissing_heart:

1 Likes

ان شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءاللهان شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله ا ن شاءالله :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::heart::green_heart::green_heart::green_heart::heartbeat::heartbeat::heartbeat:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.