خیلی خوشحالم که خواهر شوهر ندارم 😀

تاحدودی اره :joy::joy:

1 Likes

خداروشکر تا خوبه

1 Likes

منم:sunglasses::grin:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.