خیلی ترسو شدم

تنها تو خونم خونمون ویلایی همش حس میکنم یکی تو یک اتاق یا تو پذیرایی یکی تو خونست از۷ سالگی تو خونه تنها بودم اما ۲ ۳ روزه شبا خیلی میترسم در حدی که نمیتونم بخوابم قبلا شب ها میرفتم تو حیاط الان میترسم از جام تکون بخورم:lollipop::lollipop::lollipop:

6 Likes

فیلم ترسناک ندیدی

4 Likes

عزیزم لولو الان میاد میخورتتتت
چطور تنها موندی منو اصلا خونه تنها نمیزارن:joy::joy::joy:

3 Likes

یا خواب بد دیدی

2 Likes

ینی ترسیده داره میلرزه باز آب‌نبات یادش نرفته:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

2 Likes

فیلم ایت و دیدم :joy:

1 Likes

من و از همون بچگی تنها میزاشتن الانم من خونه نباشم هیچکس نمیفهمه

3 Likes

از لازماته:joy:

2 Likes

همون شب که فیلم ترسناک دیدم خوابشو هم دیدم

3 Likes

چون واقعا یکی پشت سرته:smiling_imp:

2 Likes

نکن دیگه :neutral_face:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بزار بکنم:joy:

2 Likes

بیا:sunglasses:

2 Likes

بکش پایین:smiling_imp:

1 Likes

وایییییییییییییییی:grimacing:

1 Likes

جیغ میزنمااا

1 Likes

نزن:joy:من خودم خونه تنهام توهم میزنم همیشه به دیوار تکیه میدم که پشتم خالی نباشه موقع ظرف شستن همش پشت سرم نگاه میکنم کسی نباشه

1 Likes

تو ۲ ۳ روزه اینجوری من به عمره:joy:

:woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::confused::confused:بیا بریم با هم پیش روانشناس:joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.