خیانت کرد میخوام بمیرم

خیانت کرد…ولی ن بااون خانمه
بایکی دیگه پیاماشو دیدم
خسته شدم ازین زندگی
میخوام جداشم:sob::sob::sob::sob:

15 Likes

چیشده گلم :pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

6 Likes

اخ الهی :pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::wilted_flower::wilted_flower:

5 Likes

چیشدهههههههههههه

5 Likes

بار اولشه .

6 Likes

گلم مرسی همیشه منو لایک میکنی :heart_eyes::cherry_blossom: خواستم ازت تشکر کنم

7 Likes

وای خدا چرا:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

6 Likes

بچه داری؟

5 Likes

فدات بشم اجی

5 Likes

:heart_eyes::cherry_blossom: ماچ رو لپ هات

5 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

4 Likes

وای نیرو خانم گرفته بود تو ک گفتی ادم شده

4 Likes

چی شده عزیزم ؟

6 Likes

دیدم توواتساپ بایکی چت میکنه گلم گلم میکنه
دارم دیونه میشم
دست وپام میلرزه

11 Likes

میخوام زنگ بزنم دختره فقط بپرسم رابطش درچه حد بود تلفنی یا… :sob::sob::sob::sob:

7 Likes

زیباجون چی شده

4 Likes

فقط خدا کمکم میکنه مچشوبگیرم
منتظرم بره بیرون زنگ بزنم
دعا کنین بچه ها لطفا
حال بده خیلی بده
بزور خودمو نگه داشتم تامتوجه نشه
:sob::sob::sob::sob::sob:

8 Likes

توگوشی شوهرم چت بایک دختردیدم :sob:

8 Likes

اون یکی گپ ت ک تذکر دادی به خانومه شوهرتم تایید کرد.الان چی شدع باز.چطور با یکی دیگه س

6 Likes

ای بابا شاید دختر نبوده

6 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.