خونریزی و لکه بینی بعد زایمان

خانوم‌ها بیست روز از زایمانم گذشته هنوز لکه بینی دارم چیکار کنم خوب بشم

عزیزم گرمی جات بخـور،براخواهرم تاچهل روزادامه داشت

چه جالب اخه بس سردیحات خردم پوستم کنده شد بخاطر پسرم

اگه پسرتون زردی نداره کاچی تنددرست کن وبخـورعالیه

اتفاقا دیروز خردم شب خونریزیم بند اومد باز شروع شد

طبیعیه منم تا25-26روزلکه بینی ویکم خونریزی داشتم

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.