خونریزی دارم ترسیدم

تخمدان سمت چپم تیر میکشید دوبار اینجوری یکمی بزرگ تر ازم خارج شد خیلی وحشت کردم چیه این اولین بار اینجوری میشم دیشب ساعت ۱۲درد شدید داشتم تا ۹صبح نخوابیدم باز یک چشمام گرم شد درد شدید گرفتم تا حالا بیدارم تخمدان سمت چپم تیر میکشه

1 Likes

کسی نیست

موعد پریودت نبوده؟

1 Likes

چرا نرفتی دکتر عزیزم

1 Likes

حالت تهوع سرگیجه اینا ک نداشتی؟ کیستی چیزی

1 Likes

درد داشتم شدید ۲۰روز تموم

۲۵درد شدید گرفتم پری شدم

۲۵همین ماه؟

1 Likes

من چه میدونستم چون این درد اینجوری میشم فکر کردم طبیعی

اره گلم

چجوری طاقت درد آوردی

1 Likes

خب موعدت بوده عزیزم؟

1 Likes

۲۶موعدم بود زیاد زیر شمکمم نبض میزنه به مادرم گفتم گفت نمیدونم

درد شدید بود اولین بارم بود نمیدونم چرا اینجوری شدم

درد شدید تخمدان اگ همراه با حالت تهوع و سر گیجه باشه خطرناکه

1 Likes

خب این پریوده
ولی شاید کیست داشتی دفع شده
بازم اگر خیلی نگرانی روز سوم پریودت یه سونو برو عزیزم

2 Likes

بی اشتها شد بودم درد سدید داشتم به گریه افتادم سه تا مسکن خوردم

دارو استفاده نکرده بودی؟

مجردي؟؟

1 Likes

کاش میرفتی دکتر همون مـقع :confused:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.