خوزستانی های عزیزم بیایید

:joy:شخصی پیامت دادم

2 Likes

:joy:دو کلمه از آیت الله گناه کار امام جمعه جهنم

1 Likes

این دنیا دیگه به درد نمیخوره:joy:

1 Likes

اصل بده
میری دهم امسال؟:joy::neutral_face:

2 Likes

منم نیاز دارم تا به راه راست هدایت شوممممم

1 Likes

داداش
دادااااش
من سال دیگه کنکور دارم نکن این کار و با من:joy:عالم و ادم اینجا دیگه من و میشناسن کیستی که من و نمیشناسی؟

1 Likes

:joy:هیچی دیگه

1 Likes

:joy:بشین تو خونت نرو بیرون
تا هدایت بعد خداحافظ

2 Likes

من تازه اومدم زیاد کسیو نمیشناسم
ولی خب چون زدی متولد ۸۳فک کردم میری دهم یا یازدهم:joy:

1 Likes

من بارها هدایت شدم متاسفانه همیشه فرمونم اولین بریدگی دور میزنه :neutral_face:فرمونم خرابه

2 Likes

:joy:همین؟مطمینی؟تموم شد؟خیلی تاثیر گذار بود واقعا

1 Likes

۸۳ میره دوازدهم مادر

2 Likes

البته نیمه دوم باشه طرف میره یازدهم

2 Likes

:joy:آره همین

1 Likes

رفقا جمع کنید بریم اسکل شدیم گویا :joy:خلاصه که نرید بیرون شر میشه
@u870928 @u523582 @u1027148
تا پندی دیگر بوس بای

3 Likes

همش همینه ماها کلا به راه راست هدایت نمیشیم

2 Likes

:heart::joy:
.
.
.

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.