خوردن پودر دکلره بجای گرده نخل

سلام بچه ها خیلی نگرانم من و شوهرم اشتباهی ب جای گرده نخل برای باردار شدن اومدیم پودر دکلره خوردیم یک هفته خوردیم الانم یک هفته از اینکه دیگه نخوردیم میگذره تازه متوجه شدم چیکاررر کنم

10 Likes

:cold_sweat::cold_sweat::cold_sweat::fearful::fearful:

5 Likes

:flushed::flushed::flushed::flushed::flushed::leaves::leaves::leaves::leaves::leaves:برگام

6 Likes

هنوز زنده ای؟:rofl:

6 Likes

:woozy_face:چطور چیزیتون نشده

6 Likes

با شیرم قاطی کردیم خوردیم اسهال شدیدم گرفته بودیم

3 Likes

مگه میشه یه هفته نفهمی:expressionless::facepunch:

3 Likes

جدی ؟
مزش چه جوری بود
:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

6 Likes

خوش اومدی عزیزم
یعنی متوجه نشدی از بوش یه هفته خوردی کاری نشدی اونا شیمیایی برو دکتربگو

6 Likes

اسهالت چه رنگی بود

3 Likes

تازه رفتم نگاش کردم فهمیدم چیکااا کنممم

3 Likes

به پایه رسیده بود رنگ عنت یا نه

31 Likes

مطمئنی زنده ای :open_mouth::open_mouth::open_mouth::open_mouth:

4 Likes

نمیدونم :sob::sob::sob:

3 Likes

هیچی دیگه از امروز گرده رو بخورید

5 Likes

ای وااای!گرده نخل وقتی تو مایع داغ بریزی بو داره مشخصه.بوی اسپرم میده.اون بوی مواد شیمیایی میده.بعدم جاشون مگه کنار هم بوده؟!!!

7 Likes

عادی بود نارنجی :weary:

5 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

4 Likes

یکم بیشتر میخوردی به پایه نرسیده یه رنگ شنی روشن هم بخور قشنگ میشه

9 Likes

حتمابریددکتراون پودرشیمیاییه ولی خدابهتون رحم کرده باشیرخوردین یه کم خنثاش کرده

6 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.