خوردم زمینننن😭😭😭😭

جلوی در دستشویی لیز خوردم محکم با باسن اومدم روی زمین
باید برم دکتر؟ یا اگر خدایی نکرده درد داشتم برم؟ بچم چیزیش نشده باشه:sob::sob::sob::sob:
@Shaylin
@Zrim77
@Zahragh

8 Likes

ای خداااا:woman_facepalming:t3::neutral_face:

1 Likes

خیلی میترسمممم خیلی بدخوردم زمین :sob::sob::sob::sob::sob:

1 Likes

تو یا میوفتی
یا حرص میخوری
ای خدا:neutral_face::neutral_face:

6 Likes

عزیزم استرس نداشته باش اگ خون دیدی یا ابریزش داشتی برو ب حرکات بچه هم دقت کن اگ کم شد حتما برو
منم تو ۸ماه تو حمام با باسن خوردم زمین خداروشکر چیزی نشد

5 Likes

خیلی چشم سریع بهم میگیره از شانس منه:sob::sob::sob::sob:

2 Likes

بابا بیخیال باش
چیزی نیستتتت

1 Likes

یکم دلم آروم شد مرسی عشقم دعا کن چیزی نشه:sob::heart::heart::heart::heart::heart:

1 Likes

دعا کن عزیزم ممنونم:heart::rose::cry:

1 Likes

قربونت برم بد ب دلت راه نده ان‌شاالله ک اتفاقی نمیوفته …همیشه آیه‌الکرسی بخون اسپند دود کن

1 Likes

الانم نگرانی رو بذار کنار دراز بکش ب حرکاتای گل دختر توجه کن:heart_eyes::heart::leaves::butterfly::two_hearts::kiss:

1 Likes

ایشالله که چیزی نمیشه به خودت استرس ندی بدتره

1 Likes

نری که عشقم بخدا همش در حال دعا خوندنم ولی از بچگی هم همینجور بودم یکی میگفت چه سفیده یا خوشگله یا سرم از وسط باز میشد میشکست یا کارم به بیمارستان میکشید :sob::pleading_face::woman_facepalming:t2:

2 Likes

چشم عشقم مرسی که هستی:rose::rose::heart::heart::heart::heart::heart::heart::kiss::kiss::kiss::kiss::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

ان شاءالله عزیزم ممنونم:heart:

عشقم چیزی نیست
استرس نداشته باش
بخدا تو اینقدر استرس داری و حرص میخوری
بچت به دنیا بیاد استرسی میشه هااا
میشه یکی عین
من که استرس دارم همش
به خاطر استرس افت فشار دارم و اینطوری
بچت اذیت میشههه

1 Likes

ای جون عزیزممم:woman_facepalming:t3::astonished::worried::pleading_face:الهی ک بعد ازین اتفاق بدی برات نیوفته ان‌شاالله

1 Likes

بخدا هی میخوام آروم باشم هی مشکل پیش میاد چشم عزیزم سعی میکنم استرس نداشته باشم:heart:

2 Likes

چشمات پرنور جیگرم :kiss::two_hearts::kiss::two_hearts::kiss::two_hearts::kiss::two_hearts::kiss::two_hearts::kiss::two_hearts::kiss::two_hearts::kiss::two_hearts:

1 Likes

مرسی عشقم ان شاءالله:heart::heart::heart::heart::heart::pleading_face::pleading_face::pleading_face::rose::rose::rose::rose:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.