خواهر شوهررررر🤬

اره بابا
دیگه بزرگ شده تو مهمونیا میشینه پیش مامان بابا ها:joy::joy::joy:

2 Likes

خوبش کردی دختره ی کودن احقمو!!!

1 Likes

وای ینفربه داده دله من بدبخت برسه چندروزدیگه بیشترتازایمانم نمونده مادرشوهرم اینامیخوان ازروستابیان دلم میخوادمادره خودم پیشم باشه بچه هاچی بخورم تاریکتر زایمان کنم

1 Likes

خوب کاری کردی

1 Likes

چند هفته ای؟؟؟
عرق کاسنی بخور

2 Likes

یماه پیش گفتی خیلی خوبه واست چیز میز اورده گفتم جوجه رو اخر پاییز میشمارن هنو اول پاییز ک:joy::joy::crazy_face:

2 Likes

دقیقا از اول زندگی دهنشون بستی .بستی وگرنه تا آخر باید بشنوی … بگو احترامت نگه دار .حرف نگو نشنو… بگو ارزش بزار تا ارزش ببینی،. احترام بزار تا احترام ببینی :sunglasses:
الان کسی حق نداره ب من چیزی بگه .چون میدونن تو جواب دادن کم نمیارم … از اول فهمیدن بی دست و پا نیستم :sunglasses::sunglasses::sunglasses:

2 Likes

۳۶هفته و ۶روز

2 Likes

مگه تو چند سالته؟

2 Likes

عرق کاسنی بخور
پیاده‌روی کن
پله روی کن
رابطه داشته باشید بدون جلوگیری خودتم ارضاشو

3 Likes

ببین کار تو درست بوده که جوابشو دادی ولی شوهرت باید تو روی خواهرش دربیاد اگر شوهرت این کارو نکنه به منزله پشتیبانی از خواهرشه

2 Likes

مرسی عزیزم

2 Likes

محلش نزار

2 Likes

چ قشنگ‌جواب دادی

2 Likes

با هرکی مث خودش

3 Likes

از این لحاظ خوبن فقط تیکه میندازن
خوبه خودشون دیدن خاستگار بهتر از اوناهم داشتم

2 Likes

۲۶عزیزم:blush:

2 Likes

:zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::neutral_face:

1 Likes

والا بخداااا
طرف همه چیش اوکی بود ه کاری می‌گفتیم می‌کرد فقط ۳سالنت کوتاه تر بود رد دادم

1 Likes

چه بی کلاسه چه طرز حرف زدنه خواهر شوهرت احتیاج به ادب داره:face_with_raised_eyebrow::face_with_raised_eyebrow:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.