خواهرم دوماه بیشتره اومده خونم واقعاکلافه شدم

دانشجوی دکتراس کارشناسیش هم چهارسال بااین که خوابگاه آزادگرفته بودهمش خونم بودالانم شانس من ازشهریوراومده وواصلانمیدونم برنامش چیه واقعاخسته شدم شانس من چون خانوادم شهرستانن منم احساسی شدم گفتم برای دکترادوباره تهران انتخاب کن گفت که من اگه اونجاقبول شم دیگه میرم خوابگاه فقط یکی دوروزمیام خونتون حالااصلابه روی خودش نمیاره یه عالمه لباس وکتاب وخرت وپرت آورده وبه اتاق روکامل براخودش برداشته خودمم واقعادیگه روم نمیشه وقتی اونجاست باشوهرم رابطه داشته باشم شوهرم خیلی مهمون نوازه وپسرخالمه ولی واقعااحساس میکنم اونم خسته شده من دیگه کم آوردم اونروزبهش گفتم این وسیله هاتوکی میبری خوابگاه جاندارم تازه خیلی بامهربونی بعدش شاکی شدوکلی طلبکارباهام حرف زدگفت چته خسته شدی دیدم رفتارت یه جوریه ازثبح تاحالابعدش دوباره دلم طاقت نیاورد رفتم کلی دلداریش دادم که قدمت روی چشم فقط وسیله هات زیاده بخاطراون گفتم والاتاهروقت خواستی بمون چیکارکنم بیست وپنج سالشه یعنی شعورنداره خودش که زشته اینقداینحامزاحم باشم

29 Likes

بقول خودت ۲۵سالشه وقتی شعور ندارع
باید بهش بگی حالا خودت نمیگی واضح به مادرت بگو تا بهش بگه فوقش ازت مدتی ناراحت میشه

7 Likes

۲۵ سالشه عقلش باید برسه دیگه

به مادرت بگو بهش بگه

با خودت بگو ناراحتم شد ،شد عیبی نداره

7 Likes

وقتی فرق برخوردارو میفهمه خب سرد برخورد کنید باهاش هم خودت هم همسرت

6 Likes

خب حالا بمونه چی میشه ؟فکر‌کنید دختر خودتون بود باز هم روتون نمیشد رابطه داشته باشید؟

8 Likes

ایول به شوهرت که چیزی نمیگه:clap:

8 Likes

خب باشه چه اشکال داره خواهرته شهر عریب ترو داره چطور دلت میاد بره خوابگاه

4 Likes

اونم تو شهر غریب تنهاست فقط شمارو داره
اگه بیاد بمونه چی میشه چیکار رابطه شما داره

4 Likes

خدا خير شوهرت بده كه ناراحت نميشه

خوابگاه هم محيط جالبي نيست

8 Likes

خب مگه چیع خواهرته ها مثلا :slightly_frowning_face:
رابطع هم تو اتاق انجام میدن اونجام نمیاد که چ خواهر عجیبی

5 Likes

بفرسش بره والا ادم ب چشم خودشم اشتباهه اعتماد کنه. الان ازت ناراحت بشه بهتره تا بعدا نتونی ن با خودت کنار بیای ن اون ن شوهرت

9 Likes

وای مگ چی شده حالا
رابطه برو تو اتاق داشته باش نمیخای ک وسط پذیرایی داشته باشی
دلت میاد خواهرتو بیرون کنی واقعا؟
فکر کن دختر خودته داره درس میخونه

6 Likes

توام با شوهرت راحت باش تا بشنوه خجالت بکشه

3 Likes

خواهرته اشکالش چیه مگع اون چیکار به رابطه شما داره شما موقع رابطه برید تو اتاق اون که نمیاد وایسه دم در شمارو دید بزنه هم تو تنهایی هم اون پیش هم باشید که خوبه
ای کاش من همیشع باخاهرام یه جا جمع بودم ماه هاست که همو ندیدیم :pensive:

5 Likes

خب بیاد بمونه مگه چی میشه خواهرته غریبه نیس ک

3 Likes

عزیز من هرچی حدی داره وقتی مجرده نباید بمونه

5 Likes

اصلا خوب نیس پیشت باشه از روی تجربه میگم

6 Likes

دوستانی ک میگن خاهرشه خب خاهر شوهرش ک نیس

5 Likes

خداروشکر که خواهر ندارم :neutral_face:

وای درکت میکنم ، برادر شوهر من چند سال با ما زندگی کرد قشنگ گوه زد به زندگیم با شوهرم دور شدیم از هم

الان اسم مهمون میاد یهو دیونه میشم

به مامانت بگو

10 Likes

دقیقا ،اینا تجربه ندارن ،میگن تا با کفش کسی راه نرفتی قضاوت نکن

من تجربه داشتم که چقدر سخته

10 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.