خواب ترسناک باردارها نیان

بچه ها من خواب دیدم یه جن کوتوله توی خیابون دستمو میگیره و بهم میخنده میگه جطوری منم میگم دستمو ول کن اونم یه چیز فرو میکنه تو دستم بعدش میبینم ت خونمونه انگار و انقد تند میچرخه که عین گرد باده و میره تو اشپز خونه و اینا بعد من میترسم میام تو اتاق به مامانم میگم مامانمم میگه که خیالاتی شدی چیزی نیست بعد دوبار میام تو پذیرایی میبینم میچرخه و جلوم ظاهر میشه و میگه با لبخند وحشتناک که کارات و درست انجام نمیدیا اگه اینجوری باشی به اون نتیجه ای که میخوای نمیرسی من این خوابو نادیده گرفتم تا این که فهمیدم فردای اون شبی که من این خوابو دیدم دختر خالمم همین خوابو دیده بدون اینکه ما حتی با هم حرفم بزنیم به نظرتون تعبیرش چیه؟

2 Likes

:expressionless:باردارم و فضول
چ خواب مرموذی:face_with_head_bandage:

1 Likes

میدونی چرا این خوابو دیدی؟؟
چون اون لحظه یکی توی محل خوابت بوده ولی کسی اونو ندیده حتما حتما از یه سید یه روسری بگیر بذار توی لباسات

1 Likes

مهسا جون اینو بر چه اساسی گفتی فدات؟؟؟؟؟ :slightly_frowning_face::slightly_frowning_face:

1 Likes

بسم الله چرا

1 Likes

باز من اومدم خدایی هر شب یه گپ ترسناک میذارین

1 Likes

من که نمیترسم :relieved::relieved::relieved:فقط مثل چی جرات نمیکنم بخوابم :weary::weary::weary::weary::weary:

2 Likes

چون سر من ، سر بارداری اولم اومده هرشب اذییتم میکردن حتی چشمی توی اتاقم قبل بارداری دیدم بالاسر شوهرم بود، شوهرمم تویو گوشیش بود داشت بازی میکرد چراغا خاموش بودن

بعد اینکه دیدمش 2سال خواب راحت نداشتم تا اینکه با مامانم در میون گذاشتم مامانم از یه سید خانوم یه روسری گرفت گفت بذار پیش لباسات دیگه خواب بد ندیدم

2 Likes

چه جالب. خدارو شکر که الان خوبی

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.