خنده بازار + عکس

بیا بگو خودت و شوهرت چه اعجوبه ای هستین؟

8 Likes

خودم مارمولک خوشگلم

1 Likes

خرس شکمو:bear:

1 Likes

شپش گوشه گیر

2 Likes

شپش بی‌شعور :unamused::unamused:

3 Likes

کلاغ تنها

2 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

میمون خنگ :unamused:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

خرس پولدار :sunglasses:

2 Likes

شوهرم میشه سوسک شجاع

3 Likes

خرمگس عقده ای :neutral_face:

2 Likes

شپش خشن:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

فکر کن خر مگس باشی عقده ای هم باشی:joy::joy::joy::joy:

3 Likes

یک عدد شپش خشنم قصد ازدواج نداری؟؟؟؟ :grin::grin::grin::grin:

1 Likes

همینو بگو :joy::joy:

وای شوهرم چه خر شانسه. شد فرشته شجاع:grimacing::grimacing::grimacing:

1 Likes

کلاغ خبیث :rofl:
شوهرم خرس خوشگل :rofl:

3 Likes

خرس گوشه گیر:heart_eyes:
چقدررنازم:pleading_face::pleading_face::broken_heart:

2 Likes

من خرمگس هیزم :woman_facepalming::woman_facepalming:از ایناهم شانس نداریم شوهرم تمساح با ذوق :joy::joy::joy:

4 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.