خراب شده یعنی؟

جنگ و دعواس منم بیام :neutral_face:

3 Likes

اون پیره:joy:

2 Likes

بیا بزن بزن

1 Likes

:women_wrestling::women_wrestling::women_wrestling:

1 Likes

:fist_left::fist_right::facepunch::fist_right::fist_left::facepunch:

1 Likes

معروفه به دست پخت شناسی

1 Likes

:person_fencing::person_fencing::person_fencing::person_fencing:

1 Likes

باشه بابا غلط کردیم:joy:

1 Likes

نه بابا کری خونیه:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

دِ برودرخونه خودتون بازی کن:joy:

1 Likes

عکس غذاتا بذار اماببینم

1 Likes

باشه میزارم

1 Likes

عه :smiley: خب بگید

2 Likes

والا اینجا خونه ای ما :roll_eyes: تو برو جلوی در خونتون

2 Likes

منتظرم عکس بذاره :joy::joy::joy::joy:

2 Likes

بیا اون ور یه عکس بذارم :smiley: ببین چه کردم

2 Likes

من همینجام مشکلیه:joy::facepunch:

1 Likes

آقاااا مشتریه منونپرون:grin:

1 Likes

مبی بیا اینم شلنگ آب بگیر روش :sweat_drops: :grinning:

2 Likes

:facepunch::facepunch::facepunch::facepunch:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.