خراب شده یعنی؟

دیشب شوهرم ازسرکارلوبیاپلوآورده بعدیادش رفته بیاره بزاره تویخچال توماشین بودن صبحی دادبهم خراب شدن یعنی؟

3 Likes

بوش كن
بو ميده يني خراب شده

3 Likes

بویه چی؟

2 Likes

نخورید بهتره یه وقت خدای نکرده مریض بشید باید ۴۰۰تومن خرج آمپول و سرم کنید

5 Likes

بوبه مشک و عطر:expressionless::expressionless:
بو گنددیگع

6 Likes

بوي بد

4 Likes

مزه کردم خوشمزه بود

3 Likes

پس نوش جان :walking_woman:t2:

2 Likes

زهرماربودگندنمیدن بوخودشونومیدن

3 Likes

نمیدونم والا هرجور خودت میدونی

4 Likes

خب کوفت کن چرا اومدی میپرسی :neutral_face:

4 Likes

بوی خودشونومیدن ول دودلم

2 Likes

من باشم نمیخورم
هواخیلی گرمه

5 Likes

میخام فضول پیداکنم ب توچ

2 Likes

خب پیدا کردی برو کوفت کن:rofl::rofl::crazy_face:

2 Likes

خیلی خوشمزست:grin:

حرف نزن:neutral_face::grin:

1 Likes

به بچه هات نده حداقل

2 Likes

بخور چيزي نميشه
چيزي هم شد فوقش اسهاله :mask:

2 Likes

زهرا بزنمش یا دوستته؟

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.