خدا به داد خانومش برسه 😱

:dizzy_face:

میگن از هر ۶ میلیون ادم ینفر با دوتا الت یا بیشتر متولد میشه

1 Likes

واسه عراقه

1 Likes

نه واسه عراقه

1 Likes

عه نمیدونستم تو اینستا دبدم ولی هند نوشته بود ها:neutral_face:

1 Likes

آخرالزمانه.

1 Likes

من دوتاشو دیدم

1 Likes

اره اونو منم دیدم:expressionless:

1 Likes

نمیدونم
من تو گوگل زدم اومد عراق

1 Likes

عه پس اشتب کردم:grin:

1 Likes

خیلی این اتفاق میفته البته تاحالا تا نبوده 2 تا بوده به‌ میگن آلت دو شاخ
با عمل جراحی برداشته میشه

بگم عراقه یا بهت گفتن؟

1 Likes

گفتن:neutral_face::joy:

1 Likes

چطور؟

دقیقا . هرچی منم تاحالا دیدم ازین عجیب غریبا هندی بوده

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.