خدایی چند نفر تو دعاهاتون اسم منو میارین🙁

من من:heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

منم یادت باشه خووب؟:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

2 Likes

مرسی گلی:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

حتما عزیزم برای کل مامی گپیا دعا میکنم :heart:

2 Likes

مرسی فدات شم:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes

خدانکنه عزیزم

2 Likes

فدامداخوشگل خانوم:heart::heart::heart:

1 Likes

خداییش خیلی حس خوبیه وقتی که داری واسه بقیه هم دعا میکنی من که کلا انرژی مثبت میگیرم:smiley::heart_eyes:

2 Likes

منم :slightly_smiling_face:
من دعاهام برا بقیه زود مستجاب میشه
اطرافیانم زیاد دیدم
ایشالا برا شمام زودی مستجاب شه همتون ب حاجتتون برسین :heart_eyes:
برا خودم فقط کار نمیکنه خخخ

2 Likes

ان شاءالله که شما هم به حاجتتون برسین:heart::heart::heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:فک کنم طبیعی باشع که دعای خودمون در حق دیگران زودتر مستجاب میشه :blush:

2 Likes

آره فک کنم
انشالا عزیزم مرسی

2 Likes

نشی که عزیزی:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::heart:

1 Likes

فدا:sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart:

1 Likes

لایکم تموم شده نمیتونم لایک کنم :heart::heart::heart::heart::heart:

3 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::kiss::kiss::kiss::sparkling_heart::sparkling_heart:

2 Likes

من فردا تو فراز جوشن کبیرم یادت میکنم

1 Likes

مرسی عزیز دلم:heart_eyes::heart_eyes::pray::pray::pray::pray::heart:⁩⁦:heart:⁩⁦:heart:

1 Likes

ممنون گل دختر:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.