خدایا من خسته شدم تو خسته نشدی از عذاب دادن من

خدایا چندسال است داری عذاب کشیدنموم میبینی کاری نمیکنی مگر من بنده تونیستم مگر توهمان خدای نیستی که میگفتم صدام کن تا بیام پس چرا هرچقدر صدات میکنم صدام رو نمی‌شنوی
26سال است دارم صدات میکنم از کودکی تا به امروز هر وقت بهت نیاز داشتم پیشم نبودی خدا یا دراین دنیا آنقدر من را زیادی آفریدی که توجهی به اشک وزجهایم نداری من رو فقط برای عذاب دادن آفریدی من خسته شدم توخسته نشدی خدا بیا معامله کنیم جانم را بگیر اینگو با من نکن همیشه شکر گذار توبودم اما بندگی من را ندیدی حال که تمنای مادر بودن میکنم انقد برایت سخت است که یکی از آرزوهایم رو حقیقت ببخشی تومن را از خود راندای دیگرمن رانمیبینی

خدایا کاش من را از جنس آهن می آفریدی نه از جنس یک زن که حس مادرانه بهش بخشیدی اما چند سال است من را در تب و تاب فرزندی تشنه نگه داشتی اینگونه است بخشندگی تو دربرابر بندهایت :sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:

9 Likes

حتما حکمتی هست عشقم ناراحت نباش :pleading_face::pleading_face:

1 Likes

حکمتش رو شکر چیز زیادی نمیخوام حس مادرانه رو ازم بگیره

2 Likes

آخی ستاره جان
چنان نماند و چنین نخواهد ماند
من خیلی وقته مامی گپم من باردار شدم دعات کردم سقط کردم دعات کردم من همیشه دعا میکنم زود مادر شی گلم
حکمت داره کار خدا

1 Likes

فدای تومهزبون الهی هرچی ازخدا میخوای نسبیت کنه برای من کمی آرامش بخدا جیز زیادی نمیخوام

2 Likes

می‌دونم عشقم
می‌دونم صبر کن صبر خدا داره کشش میده میخاد قشنگ ترش کنه برات

1 Likes

اگه خدا نکرده بهت بده و از دستش بدی خوبه ؟؟
قربون دل خسته ات از خودش آرامش بخا خواهر جونم

1 Likes

وا ماندای مهربونم ازدلم خبرنداری ازاشکای که بی اختیار دارن میریزن پس کی خدا صبرش تموم میشه :sob::sob::sob::sob:
آرزوی جز مردن ندارم

1 Likes

قربون خدا بشم موندم چرا حکمتش براماس هرکی بی قید و بنده ب چشم دیدم بی دغدغه تر خدایا مگه من ک ی زنم چیزی غیر مادرشدن بیشتر ازت میخام …هرچی شد هرچی سرم اومد گفتم حکمتتو شکر اما کم اوردم من یکی بسمه:frowning::frowning::frowning::frowning::frowning:

4 Likes

خدا هرکس بیشتر امتحان می‌کنه بیشتر دوسش داره
میخاد ببینه این بنده خوبش چقد صبر داره
چقد ب خدا اطمینان داره
چقد دلش گرمه ب خداش

2 Likes

من دیگه ب هیچی یقین ندارم:sob:خدا هواسش ب ما نیس

دلم میخوادبرای بیارم شده حتی اگه برام نمونه احساس کنم که مادرم

1 Likes

دس رودلم گذاشتی آرزو به دل ممیمیرم

1 Likes

ن ستاره اینجوری نگو خیلی درد اوره من این حسو داشتم:sob:

1 Likes

نزن این حرفو عزیزم
من ستاره رو میشناسم ستاره من انقد خانومه انقد صبوره
انقد آرومه
انقد مهربونه
الآنم این حرفارو میزنع دل گیره یکم
اونم آروم میشه

1 Likes

خدا اگه دوسم داشت برای یکبار م که شده جلوی اشکای من ومیگرفت من صبر دارم اما تاکی

عزیزم ناراحت نباش درست میشه بعد از هر تاریکی روشناییی صبر داشته باش

1 Likes

دلتو بسپار ب خدا ستاره جونم
منو نمیشناسی اما من میشناسمت چقد منو آروم کردی گل من
دلتو بسپار ب خدا هرچه بادا باد خدا خیلی مهربونه عزیزم

1 Likes

هرروز هژاربار از خدا می‌خوام اگه قرار نیست مادربشم حسداشتن فرزندم ازم بگیره

1 Likes

سپردمش بخدا اماهیچ وقت انقد نشکستم حس پوچی بهم دست داده انگار آفریده شدم برای عذاب کشیدن

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.