خدایا بازهم دروغ

خب اره دیگه متولد ۸۲ دوماه مونده ب ۸۳:rofl:

2 Likes

یه گپ جدید هست شغل همسرا
بزار ببینم پیداش میکنم تگت کنم

1 Likes

اره دیدم الان میرم میخونم هر چندوقت به بار فضولیم گل میکنه :grin:

1 Likes

نه خانمه مرد نیست مطمعنم

برو بخون فضول خانم:joy::joy:

1 Likes

شیوا یه لحظه بیا خصوصی میخوام ازت یه مشاوره بگیرم

1 Likes

خوندم چیزی نفهمیدم
غزل گفت تاجره که به شوخی میگه

مرسی عزیزدلم فدات خداازخانومی کمت نکنه:heart:

چون کنتور نمیندازه :joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::smile_cat::smile_cat::smile_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::smile_cat::smile_cat::smile_cat::smile_cat::smile_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::smile_cat::smile_cat::smile_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::smirk:

1 Likes

منم تگ کن :yawning_face::yawning_face::yawning_face::smirk::yum::sweat_smile:

2 Likes

چیزی ندیدم من تو برو اگه دیدی بگو تو گپ شوهرتون شغلشون چیه توی گپای امروز
بده خدا دنبال کار بود کسی پیشنهاد ندادبهش

2 Likes

ها دیدم :yawning_face::yawning_face::yawning_face::yawning_face::yawning_face::yawning_face:

1 Likes

نتیجه اخلاقی :grin:

1 Likes

باید از اول بخونم فقط خودم نظر دادم چند ساعت پیش

1 Likes

تگم کن

آهان :joy:
:neutral_face:بهت نمیاد
ته تهش فکر کردم 75

1 Likes

جووون:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy:‌‌‌‌‌

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.