خدافظی👋🏻❤️

دوستان بیاین خدافظی دیگه میخام پیام بدم ب فرزند نت کاربریموپاک کنه (:

6 Likes

وا کجا بااین عجله:cold_sweat:

1 Likes

عه کجا میری تتو کار :slightly_frowning_face:

1 Likes

از خواهرت جویای احوالیم :heart::sunflower:

چرا عزیزم؟؟

1 Likes

چرا عزیزم ؟ نرو توروخدا :confused: همه دارن میرن تو دیگه نرو

1 Likes

:slightly_frowning_face:
تو که نمیری نه؟

1 Likes

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

نه چرا برم ، تازه دارم کلی ادمای خوب پیدامیکنم و باهاشون اشنا میشم :relieved::sunglasses:

1 Likes

ژونن :sweat_smile::heart_eyes:

1 Likes

جلوشو بگیر به جای اینکارا :neutral_face:

1 Likes

روزااااای روشن خداحافظ سرزمین من خداحافظ
خداااااااحاااااافظ:raised_hand_with_fingers_splayed:t2:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:
آخ من دل درد شدم

2 Likes

دیروزگفتمش نرولغونزن وقتی میخوادبره چیکارکنم دیگه:neutral_face::confused:

1 Likes

هیچی نگاش کن :neutral_face::grin:

1 Likes

عجب:neutral_face:

:joy: :joy: :joy:

1 Likes

خانوادگی عادت دارید هی برید؟ :rofl::rofl::rofl:

4 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:ازاده دهنت :heart::joy:

2 Likes

نه من ک اخرین باره ک میرم اون اولین بارشه:joy::joy::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.