ختنه کردن 😐😐😐😐

بچه ها شماها پسرتون رو چن وقتش بود ختنه کردین و چه جوری نگه داری کردین با حلقه ختنه کردین یا نع من میترسم ختنه ش کنم :neutral_face::neutral_face::neutral_face:

مادرشوهرم براساس اعتقاداتی ک حالا یادم نمیاد چی بود
حدود ۴۰ روزش ک بود ختنه کرد
باز میپرسم دقیقشو میگم

توی احکام ختنه کردن بگرد
اونجا نوشته ک چه روز باید ختنه کرد

بعد۴۰‌رور ختنش میکنن بچه روهم‌مامی بی بی میبندن که جیش که بکنه خوب شه

چهل روز بنظر منم خوبه نوزاد یه رشدی میکنه حداقل

تا اونجا که دیدم یه ماه تا سه ماهگی

مگه با جیش خوب میشه :neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

اره بچه که جیش کنه خوب میشه

1 Likes

محیا این پسر ایندته :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::joy::joy:

قبل ۴۰ یا تواوایل ۴۰ ببریش زود خوب میشه نهایتا یکی دو روز

من که میگم نباید پوشک بندم دردش میگیره :neutral_face:

خخخخ رفتم دنبال پروفایل پسرونه
چیزی نظرمو نگرفت
همین بنظرم خوب بود گذاشتم
بچه من که فک نکنم انقدر شبیه خارجیا بشه ولی میتونه بور بشه

1 Likes

همین کارو میکنم ولی مراحل نگهداری و بهداشتش چه جوریه

نع دیگه من فک کنم خوشگل تر بشه مگه خودتون بورین :neutral_face::neutral_face:

از خودشون بپرسی بهت میگن چجوری مراقبت کنی از محل زخم
حتما بخیه بزن و نذار حلقه بذارن براش
حلقه جون ادم میاد بالا تا بیوفته و بچه همش کلافس
بخیه یه دقیقه میبره و بخیه میزنه و چند روز بعدش اوکی میشه
ولی حالا واسه حلقه هی منتظری ببینی کی میوفته

2 Likes

عه میگن حلقه بهتره که اون میتونی پوشک ببندی ولی برای بخیه نع

ای جان پس چه شود گل پسرمون :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

بخدا توی این مورد واقعا بخیه بهتره
دوسه روزه خوب میشه
اما حلقه همش باید مراقبت کنی ازش
بچه هم کلافس
همشم نگرانی ک کی میوفته

1 Likes

یه موقع دیدی شد یه چیز برعکس ما :grin::grin::grin:

دیدی که میگی عزیزم ؟؟

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.