ختم چله گرفتن حاجت

دوستان کسی اینجا هس تازه ختم چله گرقته باشه منم بنویسه یبار حاجت گرفتم مبخوام دوباره شرکت کنم اخه دعای بین جمع حاجتش زود براورده میشه

عزیزم اسماجون ختم انجام میده چله شونمیدونم

@Asmaaslani

عزیزم ختم چله مون تموم شدع ختم جدید گذاشتم

شروع شده یانه هنوز

بله یک هفته بیشتره

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.